17-11-2020

Voorlopig planopzet en woningbouwprogramma

Het voorlopige plangebied en woningbouwprogramma is gepresenteerd tijdens de co-creatiebijeenkomst op dinsdag 16 oktober jl. De voorlopige planopzet is goed beoordeeld tijdens de co-creatiebijeenkomst, onze dank daarvoor. Op deze kaart is nu te zien dat de ontsluiting plaatsvindt op de Groote Woldweg en de Schiksweg. Er is aansluiting op de omliggende bebouwing met een centrale groene hof in het midden.

In totaal komen er ca. 80 woningen. Voor een groot deel komen er zelfbouw kavels, 26 twee-onder-een kapwoningen, 35 rijwoningen, 20 seniorenwoningen en 10 sociale huurwoningen voor UWoon.

Volg ons op Facebook

Oosterburgh

Schrijf u nu in

Oosterburgh