image

Nieuwsberichten

Co-creatiebijeenkomst 14-10-2019

Circa 90 belangstellenden waren afgekomen op de tweede co-creatieavond over de nieuwbouwplannen in Oosterwolde. Na de centrale presentatie door ontwikkelaar Marc Mastebroek konden de aanwezigen middels een enquêteformulier aangeven naar welke plattegronden van de verschillende woningtype(s) de voorkeur uitgaat. Op grote panelen waren verschillende seniorenwoningen, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen te zien, allemaal voorzien van prijsranges. Na analyse van alle reacties kunnen we de woningen zoveel mogelijk aanpassen aan de plaatselijke wensen. Een zinvolle avond die een absolute win-win oplevert!

Voorlopig planopzet en woningbouwprogramma

Het voorlopige plangebied en woningbouwprogramma is gepresenteerd tijdens de co-creatiebijeenkomst op dinsdag 16 oktober jl. De voorlopige planopzet is goed beoordeeld tijdens de co-creatiebijeenkomst, onze dank daarvoor. Op deze kaart is nu te zien dat de ontsluiting plaatsvindt op de Groote Woldweg en de Schiksweg. Er is aansluiting op de omliggende bebouwing met een centrale groene hof in het midden.

In totaal komen er ca. 80 woningen. Voor een groot deel komen er zelfbouw kavels, 26 twee-onder-een kapwoningen, 35 rijwoningen, 20 seniorenwoningen en 10 sociale huurwoningen voor UWoon.

Co-creatiebijeenkomst 16 oktober 2018

De opkomst tijdens de co-creatiebijeenkomst op donderdag 16 oktober was fantastisch. Dankzij de input van de belangstellenden hebben wij een goed beeld gekregen over de architectuur van de verschillende woningtypes, de inrichting van de buitenruimten en het stedenbouwkundig plan. Bedankt iedereen hiervoor! In november zullen wij een tweede avond organiseren waarbij wij de uitkomsten van deze avond laten zien en wij graag weer jullie input zouden willen ontvangen op de verschillende plattegronden.

Foto

Interesse?

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld u aan via deze website en ontvang onze nieuwsbrief!

meld u aan