image
Foto

Oosterwolde

Waar u comfortabel woont

Tussen de Schiksweg aan de zuidzijde en de Groote Woldweg aan de oostzijde verrijst straks nieuwbouwplan Oosterburgh. Het plangebied is opgedeeld in drie bouwfases, waarvan fase 1 per 3 juni 15.00 uur in verkoop is.

Vanaf de Groote Woldweg wordt de nieuwe wijk ontsloten. Aan de zuidzijde is voor voetgangers en fietsers een rechtstreekse doorgang naar het dorp, tevens bestemd voor calamiteitenverkeer. Aan de Noordzijde komen twee voetgangersbruggetjes ten behoeve van de Klompenpad-route dat tevens dient als wandelpad en schouwpad voor het waterschap. De volgroeide bomensingels en de watergang aan de noord- en westzijde begrenzen de bebouwing en zorgen voor een groene structuur.

Centraal in Oosterburgh wordt een groene zone aangelegd die dient als Wadi (een buffer- en infiltratievoorziening bij extreme regen), maar tegelijkertijd plaats biedt aan een kinderspeelplaats en de nieuwe plek van het V1-bommenwerper monument.

Route
Foto

Interesse?

DE INSCHRIJFTERMIJN IS VOORBIJ. U KUNT ZICH NOG WEL INSCHRIJVEN ALS RESRERVEKANDIDAAT VOOR EEN VAN DE KAVELS OF WONINGEN VAN FASE 1

Schrijf u in